Zgodnie z  ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszystkie utwory, wyroby z naniesionymi prezentacjami w formie  akwareli, grafik lub innej technice graficznej objęte są w Polsce i poza jej granicami ochroną prawa autorskiego.

Korzystanie z utworu na jakimkolwiek  polu eksploatacji bez zgody autora lub posiadacza autorskich praw majątkowych stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje m.in. obowiązkiem  zapłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej co najmniej dwukrotnego wynagrodzenia, które byłoby należne tytułem udzielenia zgody na  korzystanie z utworu (§ 79.1 ustawy).

Z uwagi na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem naszych wzorów na różnych polach eksploatacji informujemy, że istnieje możliwość udzielenia licencji  na okres trzech lat na danych polach eksploatacji.

Minimalna stawka wynagrodzenia wynosi 5000 PLN za jedno pole eksploatacji i jest ograniczona do  uzgodnionej ilości wytworzenia danego wzoru na terenie jednego kraju. Za korzystanie z naszych utworów na odrębnym polu eksploatacji, tj. w Internecie,  przysługuje nam odrębne wynagrodzenie, ustalane w sposób indywidualny.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony pozyskaniem licencji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

tel: + 48 65 5208600, e-mail: lach@pamart.com.pl

© 2016 Pamart Souvenir by Ilmer hosting halpress.eu
fanpage PAMART